Skepperstad

Forkod
68405
Namn
Skepperstad
Län
Jönköpings
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 Hultsjö, 1962- Fröderyd.
Husförhörslängd
1749-.

Administrativ historik

Namn
Skepperstad
Geo-id
68405000
Tid
0 - 9999