Skepplanda

Forkod
152103
Namn
Skepplanda
Län
Älvsborgs
Pastorat
förr Skepplanda och Hålanda, omkring 1545- Skepplanda, Sankt Peder, Tunge, (Ale-)Skövde och Hålanda, omkring 1575- Skepplanda, Skövde och Hålanda, omkring 1660-1863 Skepplanda, Sankt Peder, Tunge, (Al
Husförhörslängd
(1763), 1810-.

Administrativ historik

Namn
Skepplanda
Geo-id
152103000
Tid
0 - 9999