Skeppsholm

Forkod
18000
Namn
Skeppsholm
Alias
Amiralitetsförsamlingen, Flottan
Indelning
1600 bildad, 1672-04-17 utbrutet Hedvig Eleonora, 1969-12-31 upplöst, varvid befolkningen förts till respektive territoriell församling.
Län
Stockholms
Övrigt
-1863 både territoriell och icke-territoriell, 1863- icke-territoriell.
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1788-1969.
Arkiv
allt på Stockholms stadsarkiv.