Skillingmark

Forkod
173004
Namn
Skillingmark
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
Köla.
Husförhörslängd
(1757), 1841-.

Administrativ historik

Namn
Skillingmark
Geo-id
173004000
Tid
0 - 9999