Skinnskatteberg

Forkod
190402
Namn
Skinnskatteberg
Län
Västmanlands
1900 överfört Gäddtjärn från Ramsbergs del i Västmanlands län till Skinnskatteberg i samma län.
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1663-

Administrativ historik

Namn
Skinnskatteberg
Geo-id
190402000
Tid
0 - 9999