Skofteby

Forkod
168100
Namn
Skofteby
Indelning
1776 uppgått i (Norra) Härene.
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1677 (Norra) Härene, 1677-1776 Lidköping.