Skogsbygden

Forkod
152707
Namn
Skogsbygden
Alias
Norska Skogsbygden
Län
Älvsborgs
Pastorat
Nårunga.
Husförhörslängd
(1763), 1823-.

Administrativ historik

Namn
Skogsbygden
Geo-id
152707000
Tid
0 - 9999