Skogslyckan

Forkod
78028
Namn
Skogslyckan
Indelning
1977-01-01 utbruten ur Växjö domkyrkoförsamling.
Län
Kronobergs
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Skogslyckan
Geo-id
78028000
Tid
1977 - 9999
pre
Växjö 78001003
1940 - 1976