Sköllersta

Forkod
186104
Namn
Sköllersta
Alias
Skyllersta
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779Örebro län.
Pastorat
-1982 eget, 1983- Sköllersta, Bo och Svennevad.
Husförhörslängd
1721-.

Administrativ historik

Namn
Sköllersta
Geo-id
186104000
Tid
0 - 9999