Skredsvik

Forkod
148509
Namn
Skredsvik
Län
Västra Götalands
Pastorat
förr Herrestad, -1980 Skredsvik, Herrestad och Högås, 1980-09-01- Herrestad.
Husförhörslängd
(1756), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Skredsvik
Geo-id
148509000
Tid
0 - 9999