Skuttunge

Forkod
38022
Namn
Skuttunge
Län
Uppsala
Pastorat
-1961 eget, 1962- Björklinge.
Husförhörslängd
1690-.

Administrativ historik

Namn
Skuttunge
Geo-id
38022000
Tid
0 - 9999