Slimminge

Forkod
126411
Namn
Slimminge
Län
Skåne
Övrigt
förväxla ej med Simlinge.
Pastorat
-1555 eget, 1555-1938 Everlöv, 1939-1961 eget, 1962- Villie.
Husförhörslängd
(1684), 1795-.

Administrativ historik

Namn
Slimminge
Geo-id
126411000
Tid
0 - 9999