Slöinge

Forkod
138206
Namn
Slöinge
Län
Hallands
Pastorat
-1564 Eftra, 1564-1971 Slöinge och Eftra, 1972- Slöinge, Eftra, Årstad, Asige och Abild.
Husförhörslängd
1790-.

Administrativ historik

Namn
Slöinge
Geo-id
138206000
Tid
0 - 9999