Slottsstaden

Forkod
128002
Namn
Slottsstaden
Indelning
1949-01-01 utbruten ur Malmö Sankt Petri.
Län
Skåne
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Slottsstaden
Geo-id
128002000
Tid
1949 - 9999