Smedby

Forkod
168600
Namn
Smedby
Indelning
medeltiden införlivat del av Synnerål, efter 1680 uppgått i Slöta.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Slöta.