Smedby

Forkod
84007
Namn
Smedby
Län
Kalmar
Pastorat
omkring 1550 Kastlösa, annars -1938 Smedby och Södra Möckleby, 1939(beslut 1916-05-26 och 1937-12-17)-1961 Kastlösa, 1962- Södra Möckleby.
Husförhörslängd
(1732), 1782-.

Administrativ historik

Namn
Smedby
Geo-id
84007000
Tid
0 - 9999