Smedstorp

Forkod
116009
Namn
Smedstorp
Indelning
före 1569 införlivat Tunbyholm.
Län
Kristianstads
Pastorat
-1942 Kverrestad, 1943-1971 Smedstorp och Kverrestad, 1972-1982 Smedstorp, Kverrestad, Tosterup, Bollerup och Övraby, 1983- Smedstorp, Kverrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Östra Ingelstad.
Husförhörslängd
(1687), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Smedstorp
Geo-id
116009000
Tid
0 - 9999