Smula

Forkod
168652
Namn
Smula
Län
Skaraborgs
-1890 huvuddelen i Älvsborgs län, del (Bredene) i Skaraborgs län, 1891 överfört Bredene till Älvsborgs län, 1891-1973 helt i Älvsborgs län, 1974- Skaraborgs län.
Pastorat
Norra Åsarp.
Husförhörslängd
1793-.

Administrativ historik

Namn
Smula
Geo-id
168652000
Tid
0 - 9999