Snöstorp

Forkod
138003
Namn
Snöstorp
Län
Hallands
Pastorat
-1961 Snöstorp och Trönninge, 1962- eget.
Husförhörslängd
(1785), 1811-.

Administrativ historik

Namn
Snöstorp
Geo-id
138003000
Tid
0 - 9999