Söderåkra

Forkod
83471
Namn
Söderåkra
Alias
Sofia Magdalena
Indelning
1882-03-31 beslut om utbrytning av en ny församling, Fridhem, ej verkställt och 1940-12-20 återkallat, 1941-01-01 indelad i två kbfd: Söderåkra norra kbfd och Söderåkra södra kbfd.
Län
Kalmar
Pastorat
en tid på 1500-talet förenat med Halltorp, annars eget.
Husförhörslängd
1790-
Arkiv
i Söderåkra norra kbfd.

Administrativ historik

Namn
Söderåkra
Geo-id
83471000
Tid
0 - 9999