Söderby-Karl

Forkod
18819
Namn
Söderby-Karl
Alias
Söderby
Indelning
1796-12-20 införlivat Karlskyrka.
Län
Stockholms
Pastorat
-1796 Söderby och Karlskyrka, 1796-1961 eget, 1962-1973 Söderby-Karl, Estuna, Lohärad och Malsta, 1974- Söderby-Karl, Estuna, Lohärad och Edsbro.
Husförhörslängd
1720-.

Administrativ historik

Namn
Söderby-karl
Geo-id
18819000
Tid
0 - 9999