Södra Åby

Forkod
128719
Namn
Södra Åby
Alias
Åby
Län
Skåne
Pastorat
-1973 Hemmesdynge, 1974- Källstorp.
Husförhörslängd
(1683), 1822-.

Administrativ historik

Namn
Södra åby
Geo-id
128719000
Tid
0 - 9999