Södra Åsum

Forkod
126503
Namn
Södra Åsum
Alias
Åsum
Län
Skåne
Pastorat
-1929 Brandstad, 1929-05-01-1961 Södra Åsum och Ilstorp, 1962- Södra Asum, Ilstorp och Björka.
Husförhörslängd
(1683), 1818-.

Administrativ historik

Namn
Södra åsum
Geo-id
126503000
Tid
0 - 9999