Södra bataljonsförsamlingen

Forkod
18000
Namn
Södra bataljonsförsamlingen
Indelning
1694-01-01 utbruten ur Hovförsamlingen, 1790-08-22 uppgått i Livbataljonsförsamlingen.
Län
Stockholms
Husförhörslängd
1735-1790.