Södra Björke

Forkod
156612
Namn
Södra Björke
Alias
Björke
Län
Älvsborgs
Pastorat
åtminstone från omkring 1500 Södra Björke, Vesene, Grude, Jällby och Hudene.
Husförhörslängd
1780-.

Administrativ historik

Namn
Södra björke
Geo-id
156612000
Tid
0 - 9999