Södra Härene

Forkod
152715
Namn
Södra Härene
Län
Älvsborgs
Pastorat
Algutstorp.
Husförhörslängd
1768-.

Administrativ historik

Namn
Södra härene
Geo-id
152715000
Tid
0 - 9999