Binneberg

Forkod
168319
Namn
Binneberg
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Odensåker, 1962- Väring.
Husförhörslängd
1811-.

Administrativ historik

Namn
Binneberg
Geo-id
168319000
Tid
0 - 9999