Södra Kedum

Forkod
166010
Namn
Södra Kedum
Alias
Barnekedum, Kedum
Län
Skaraborgs
Pastorat
Ryda.
Husförhörslängd
1792-.

Administrativ historik

Namn
Södra kedum
Geo-id
166010000
Tid
0 - 9999