Södra Kyrketorp

Forkod
168637
Namn
Södra Kyrketorp
Alias
Kyrketorp
Län
Skaraborgs
Pastorat
till 1400-talet troligen Brunnhem, sedan Stenstorp.
Husförhörslängd
(1746), 1772

Administrativ historik

Namn
Södra kyrketorp
Geo-id
168637000
Tid
0 - 9999