Södra Ljunga

Forkod
78105
Namn
Södra Ljunga
Alias
Ljunga
Län
Kronobergs
Pastorat
medeltiden eget, 1500-talet Ljunga, Hamneda och Känna, sedan -1961 Södra Ljunga och Hamneda, 1962- Södra Ljunga, Hamneda och Känna.
Husförhörslängd
1757-.

Administrativ historik

Namn
Södra ljunga
Geo-id
78105000
Tid
0 - 9999