Södra Lundby

Forkod
166015
Namn
Södra Lundby
Alias
Lundby
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Larv, 1962- Bitterna.
Husförhörslängd
1805-.

Administrativ historik

Namn
Södra lundby
Geo-id
166015000
Tid
0 - 9999