Södra Möckleby

Forkod
84008
Namn
Södra Möckleby
Län
Kalmar
Övrigt
födelser vid Degerhamns förlossningsrum 1944-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
omkring 1550 Kastlösa, annars -1938 Smedby, 1939(beslut 1916-05-26 och 1937-12-17)-1961 Kastlösa, 1962- Södra Möckleby, Smedby, Gräsgård, Segerstad, Ventlinge och Ås.
Husförhörslängd
(1732), 1782-.

Administrativ historik

Namn
Södra möckleby
Geo-id
84008000
Tid
0 - 9999