Södra Råda

Forkod
164303
Namn
Södra Råda
Alias
Råda
Län
Skaraborgs
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779-1970 Värmlands län, 1971- Skaraborgs län.
Pastorat
-1961 Amnehärad, 1962-1970 Visnum, 1971- Amnehärad.
Husförhörslängd
(1736), 1767-.

Administrativ historik

Namn
Södra råda
Geo-id
164303000
Tid
0 - 9999