Södra Rörum

Forkod
126607
Namn
Södra Rörum
Alias
Rörum, Sallerup
Län
Skåne
Pastorat
-1632 Häglinge, 1632-06-18-1961 Södra Rörum och Häglinge, 1962-1973 Fulltofta, 1974- Hörby.
Husförhörslängd
(1683), 1820-.
Arkiv
1809 brandskadat.

Administrativ historik

Namn
Södra rörum
Geo-id
126607000
Tid
0 - 9999