Södra Säm

Forkod
158412
Namn
Södra Säm
Alias
Säm
Län
Älvsborgs
Pastorat
Gällstad.
Husförhörslängd
1813-.

Administrativ historik

Namn
Södra säm
Geo-id
158412000
Tid
0 - 9999