Södra Sandsjö

Forkod
76305
Namn
Södra Sandsjö
Alias
Sandsjö
Indelning
början av 1590-talet utbruten ur Linneryd.
Län
Kronobergs
Pastorat
-1696 eget, 1696-10-22-1888 Linneryd, 1888-05-01- (beslut 1870-03-31) eget.
Husförhörslängd
1770-

Administrativ historik

Namn
Södra sandsjö
Geo-id
76305000
Tid
0 - 9999