Södra Solberga

Forkod
68508
Namn
Södra Solberga
Alias
Solberga
Län
Jönköpings
Pastorat
Korsberga.
Husförhörslängd
1792,

Administrativ historik

Namn
Södra solberga
Geo-id
68508000
Tid
0 - 9999