Södra Unnaryd

Forkod
131507
Namn
Södra Unnaryd
Alias
Unnaryd
Län
Hallands
-1973 Jönköpings län, 1974- Hallands län.
Pastorat
medeltiden Unnaryd, Jälluntofta och Femsjö, 1500-talet-1961 Södra Unnaryd och Jälluntofta, 1962-1973 Södra Unnaryd, Jälluntofta och Bolmsö, 1974- Södra Unnaryd och Jälluntofta.
Husförhörslängd
(1703), 1730-.

Administrativ historik

Namn
Södra unnaryd
Geo-id
131507000
Tid
0 - 9999