Södra Vånga

Forkod
158400
Namn
Södra Vånga
Alias
Vånga
Indelning
1989-01-01 uppgått i Möne.
Län
Älvsborgs
Pastorat
Hällstad.
Husförhörslängd
(1805), 1825-1988.