Södra Vi

Forkod
88408
Namn
Södra Vi
Alias
Vi
Län
Kalmar
Pastorat
Södra Vi och Djursdala.
Husförhörslängd
(1788), 1807-.

Administrativ historik

Namn
Södra vi
Geo-id
88408000
Tid
0 - 9999