Solberga

Forkod
168650
Namn
Solberga
Län
Skaraborgs
-1973 Älvsborgs län, 1974- Skaraborgs län.
Pastorat
Norra Åsarp.
Husförhörslängd
1774-.

Administrativ historik

Namn
Solberga (r-län)
Geo-id
168650000
Tid
0 - 9999