Sollerön

Forkod
206203
Namn
Sollerön
Alias
Sofia Magdalena
Indelning
utbruten ur Mora som kapellförsamling.
Län
Dalarnas
Pastorat
-1775 Mora, 1775-0308- eget.
Husförhörslängd
1737-.
Arkiv
dispensarkiv, hela arkivet i Sollerön.

Administrativ historik

Namn
Sollerön
Geo-id
206203000
Tid
1775 - 9999
pre
Mora 206201003
1636 - 1774