Biskopsgårdens kbfd

Forkod
148000
Namn
Biskopsgårdens kbfd
Indelning
1957-04-01 utbrutet ur Lundby kbfd inom Lundby församling, 1960-12-31 upplöst vid församlingsdelning.
Län
Västra Götalands
Pastorat
Lundby.