Sölvesborgs landsförsamling

Forkod
108300
Namn
Sölvesborgs landsförsamling
Indelning
1868-03-17 utbruten ur Sölvesborg, 1951-01-01 uppgått i Sölvesborg.
Län
Blekinge
före 1880 överfört Ynde och Valjö från Blekinge län till Kristianstads län, därefter -1889 huvuddelen i Blekinge län och del (Ynde och Valjö) i Kristianstads län, 1890-01-01 återfört Ynde och Valjö ti
Pastorat
Sölvesborgs stadsförsamling.
Husförhörslängd
1768-1950.