Söne

Forkod
168132
Namn
Söne
Län
Skaraborgs
Pastorat
åtminstone till omkring 1300 eget, sedan Örslösa.
Husförhörslängd
(1752), 1796,

Administrativ historik

Namn
Söne
Geo-id
168132000
Tid
0 - 9999