Söraby

Forkod
78021
Namn
Söraby
Alias
Rottne, Södra Rottne
Indelning
omkring 1400 utbrutet Norra Rottne, 1779-09-21 införlivat Norra Rottne.
Län
Kronobergs
Pastorat
-1961 Gårdsby, 1962- Söraby, Gårdsby, Tolg och Tjureda.
Husförhörslängd
(1749), 1766

Administrativ historik

Namn
Söraby
Geo-id
78021000
Tid
0 - 9999