Sörby

Forkod
118307
Namn
Sörby
Län
Kristianstads
Pastorat
åtminstone -1660 Gumlösa, sedan -1961 Sörby och Gumlösa, 1962- Vinslöv.
Husförhörslängd
(1683), 1824-.

Administrativ historik

Namn
Sörby (l-län)
Geo-id
118307000
Tid
0 - 9999