Sörby

Forkod
168606
Namn
Sörby
Län
Skaraborgs
Pastorat
Gökhem.
Husförhörslängd
1788-.

Administrativ historik

Namn
Sörby (r-län)
Geo-id
168606000
Tid
0 - 9999