Biskopskulla

Forkod
38127
Namn
Biskopskulla
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1945 Biskopskulla och Fröslunda, 1946-1982 Långtora, 1983- Gryta.
Husförhörslängd
1688-

Administrativ historik

Namn
Biskopskulla
Geo-id
38127000
Tid
0 - 9999