Sörby

Forkod
58600
Namn
Sörby
Alias
Söderby
Indelning
1791 uppgått i Mjölby (med Sörby).
Län
Östergötlands
Pastorat
Mjölby.
Arkiv
1771-05-28 brand, allt förstört.